Menu

Bolle Blues

 

Grandi Bolle Blu, blue alabaster by Mel Fraser

Grandi Bolle Blu, blue alabaster by Mel FraserGrandi Bolle Blu, blue alabaster, 60x38x28 cm

Bambino Bolle Blu, blue alabaster by Mel Fraser, contemporary stone sculpture

Bambino Bolle Blu, blue alabaster, 38x24x24 cm